Điểm thi tốt nghiệp THPT - Điểm thi Đại Học

Tỷ lệ chọi MTU - Đại học xây dựng Miền TâyBạn muốn điểm thi Đại Học 2013 tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả? Hãy soạn tin:

Inline image 1

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là BKAA123456 soạn tin:

DT BKAA123456 gửi đến số 6688

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu đại học Chỉ tiêu cao đẳng Số lượng dự tuyển Số lượng dự thi Tỷ lệ chọi dự tuyển Tỷ lệ chọi dự thi