Điểm thi

Tỷ lệ chọi GTS - Đại học giao thông vận tải HCM

Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2014 sớm nhất 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Bạn ở Hà Nội hãy soạn tin: DIEM 01 SOBAODANH Gửi 6688
Bạn ở TP HCM soạn tin: DIEM 02 SOBAODANH Gửi 6688
VD bạn ở Hà Nội có số báo danh 123456 bạn hãy soạn tin theo cú pháp: DIEM 01 123456 gửi 6688
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu đại học Chỉ tiêu cao đẳng Số lượng dự tuyển Số lượng dự thi Tỷ lệ chọi dự tuyển Tỷ lệ chọi dự thi