Điểm thi

Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2014 sớm nhất 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Bạn ở Hà Nội hãy soạn tin: DIEM 01 SOBAODANH Gửi 6688
Bạn ở TP HCM soạn tin: DIEM 02 SOBAODANH Gửi 6688
VD bạn ở Hà Nội có số báo danh 123456 bạn hãy soạn tin theo cú pháp: DIEM 01 123456 gửi 6688

Phương pháp sử dụng phương trình Ion rút gọn

Điểm thi Tin Mới cung cấp bài giảng về phần Phương pháp sử dụng phương trình Ion rút gọn


Amin (tiết 1)

Amin (tiết 2)

Aminoaxit

Ancol - Phenol (tiết 1)

Ancol - Phenol (tiết 2)

Ancol - phenol (tiết 3)

Andehit - Xeton (tiết 1)

Andehit - xeton (tiết 2)

Axit cacbonxylic (tiết 1)

Axit cacbonxylic (tiết 2)