Điểm thi tốt nghiệp THPT - Điểm thi Đại HọcBạn muốn điểm thi Đại Học 2013 tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả? Hãy soạn tin:

Inline image 1

Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + số

VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là BKA + A + 123456 = BKAA123456

Ví Dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là BKAA123456 soạn tin:

DT BKAA123456 gửi đến số 6688

Phương pháp sử dụng phương trình Ion rút gọn

Điểm thi Tin Mới cung cấp bài giảng về phần Phương pháp sử dụng phương trình Ion rút gọn


Amin (tiết 1)

Amin (tiết 2)

Aminoaxit

Ancol - Phenol (tiết 1)

Ancol - Phenol (tiết 2)

Ancol - phenol (tiết 3)

Andehit - Xeton (tiết 1)

Andehit - xeton (tiết 2)

Axit cacbonxylic (tiết 1)

Axit cacbonxylic (tiết 2)